INNE  PUBLIKACJE  NAUKOWE


 1. Metody eksploatacji i wyniszczenia więźniów w podobozie oświęcimskim Blechhammer. W: Hitlerowska polityka wyniszczania przez pracę, Opole 1966, s. 41-56. W języku niemieckim: patrz publikacje w języku niemieckim .


 1. Podobóz Blechhammer. Zeszyty Oświęcimskie, Oświęcim 1967 nr 10, s. 39-58. W języku niemieckim: patrz publikacje w języku niemieckim .


 1. Podobóz Sosnowitz I. Zeszyty Oświęcimskie, Oświęcim 1969 nr 11, s. 83-90. W języku niemieckim: patrz publikacje w języku niemieckim .


 1. Podobóz Sosnowitz II. Zeszyty Oświęcimskie, Oświęcim 1969 nr 11, s. 91-118. W języku niemieckim: patrz publikacje w języku niemieckim .


 1. Podobóz Neu-Dachs, Zeszty Oświęcimskie, Oświęcim 1970 nr 12. W języku niemieckim: patrz publikacje w języku niemieckim .


 1. Podobóz Althammer. Zeszyty Oświęcimskie, Oświęcim 1971 nr 13, s. 136-152.W języku niemieckim: patrz publikacje w języku niemieckim .


 1. Oświęcimskie egzekucje. "Biuletyn Informacyjny Comite International d'Auschwitz", Warszawa 1975 nr 2, s. 1-4;


 1. Podobóz Eintrachthütte. Zeszyty Oświęcimskie, Oświęcim 1975 nr 17, s. 91-153. W języku niemieckim: patrz publikacje w języku niemieckim . 1. Niewolnicza praca więźniów, (W): Wybrane zagadnienia z historii KL Auschwitz, Oświęcim 1975. W językach angielskim i niemieckim: patrz publikacje w języku angielskim i niemieckim. 1. Podobóz Trzebinia. Zeszyty Oświęcimskie, Oświęcim 1975 nr 16, s. 153-190. W języku niemieckim: patrz publikacje w języku niemieckim .


 1. Zatrudnienie więźniów KL Auschwitz w przemyśle górnośląskim. Zeszyty Oświęcimskie. Oświęcim 1975 nr 17, s. 5-40. W języku niemieckim: patrz publikacje w języku niemieckim .


 1. Podobozy KL Auschwitz w świetle publikacji Państwowego Muzeum w Oświęcimiu, Zaranie Śląskie, Katowice 1976, I kwartał;


 1. Oddział roboczy brytyjskich jeńców wojennych w Trzebini, (W): Jeńcy wojenni w niewoli Wehrmachtu, Łambinowicki Rocznik Muzealny nr 2, Opole 1978;


 1. Druga wojna światowa i przyszłość Europy w propagandzie neofaszystowskiej RFN, Biuletyn MKO, Warszawa 1979, listopad grudzień;


 1. Znaczenie siły roboczej więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych w ekonomice Trzeciej Rzeszy, Biuletyn MKO Warszawa 1981, Czerwiec-lipiec;


 1. Eksploatacja siły roboczej więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, (W): Eksterminacja i walka więźniów w hitlerowskich obozach koncentracyjnych, Katowice 1980;


 1. Role of Manpower of Nazi Concentration Camps in the Third Reich Economy. (W:) Studia Historiae Oeconomiae. Poznań 1980 vol. 14, s. 263-266;


 1. Zagłada Żydów węgierskich w KL Auschwitz. "Biuletyn Informacyjny Comite International d'Auschwitz, Warszawa 1980 nr 6, s. 2-3 ;


 1. Bunt więźniów Sonderkommando w obozie koncentracyjnym Oświęcim-Brzezinka w październiku 1944 Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem. Warszawa 1988 nr 4, s. 34-41;


 1. Estimating the Number of Deportees to and Victims of the Auschwitz-Birkenau Camp. Yad Vashem Studies, Jerusalem 1991 vol. 21, s. 49-103;


 1. Industrieunternehmen als Initiatoren des Einsatzes von KZ-Haftlingen. (W:) Deutsche Wirtschaft. Zwangsarbeit von KZ-Haftlingen fur Industrie und Behörden. Hamburg 1991, s. 97-140


 1. Die Familenlager in Auschwitz-Birkenau (Genesis, Funktionen Ahnlichkeiten und Unterschiede). (W:) Theresienstadt in der "Endlösung der Judenfrage". Praha 1992, s. 245-251; To samo w języku czeskim: Rodinne tabory v Osvetimi-Birkenau. Geneza, funkce, podobnosti a rozdily. W: Terezin v koncenem reseni zidowske otazky, Praha 1992, s. 161-165.


 1. *Przedmowa, (W): D. Czech, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992;


 1. Polityczne i rasistowskie przesłanki nazistowskiej polityki eksterminacyjnej i jej realizacja w KL Auschwitz. (W:) Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci. Oświęcim 1993, s. 9-18. W językach niemieckim i angielskim: patrz publikacje w języku angielskim i niemieckim.


 1. *Warunki życia i pracy jako środek wyniszczania więźniów. (W:) Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci. Oświęcim 1993, s. 139-146. W językach niemieckim i angielskim: patrz publikacje w języku angielskim i niemieckim.


 1. *Masowa zagłada Żydów w komorach gazowych. (W): Auschwitz. nazistowski obóz śmierci. Oświęcim 1993, s. 59-167. W językach niemieckim i angielskim: patrz publikacje w języku angielskim i niemieckim.


 1. *Metody bezpośredniego zabijania więźniów. (W:) Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci. Oświęcim 1993, s. 147-158. W językach niemieckim i angielskim: patrz publikacje w języku angielskim i niemieckim.


 1. *Praca więźniów (W:) Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci. Oświęcim 1993, s.99-118. W językach niemieckim i angielskim: patrz publikacje w języku angielskim i niemieckim.


 1. *Liczba ofiar KL Auschwitz, (W): Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci. Oświęcim 1993, s. 176-190. W językach niemieckim i angielskim: patrz publikacje w języku angielskim i niemieckim.


 1. Przedmowa, (W): Zonder. Rozmowa z członkiem Sonderkommando Henrykiem Mandelbaumem, Katowice 1994.


 1. Gas Chambers and Crematoria. (W:) Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington and Indianapolis 1994, s. 157-182;


 1. The number of Victims. (W:) Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington and Indianapolis 1994, s. 61-76 ;


 1. The System of Prisoner Exploitation. (W:) Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington and Indianapolis 1994, s. 34-49;


 1. Weryfikacja strat osobowych w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Dzieje Najnowsze, Warszawa 1994 t.2, s 15-25;


 1. Zprava A. Wetzlera a R. Vrby jako historicky pramen. (W:) Terezinsky rodinny tabor v Osvetimi-Birkenau. Praha 1994;


 1. *Wstęp (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu , Oświęcim 1995, t. I, s. 11-28. W językach angielskim i niemieckim: patrz publikacje w języku angielskim i niemieckim. 1. *Geneza obozu, (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu Oświęcim 1995, t. . I, s. 29-47. W językach angielskim i niemieckim: patrz publikacje w języku angielskim i niemieckim.


 1. *Zadania i cele funkcjonowania obozu (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu ), Oświęcim 1995, t.. I, s. 99-102 . W językach angielskim i niemieckim: patrz publikacje w języku angielskim i niemieckim.


 1. *Eksploatacja pracy więźniów (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, Oświęcim 1995, t. II, s. 55-110. W językach angielskim i niemieckim: patrz publikacje w języku angielskim i niemieckim.


 1. *Rola obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu w realizacji hitlerowskiej polityki ujarzmienia i eksterminacji narodów (Żydzi, Polacy, Cyganie, Jeńcy i inni obywatele radzieccy, inne narodowości, transporty z innych obozów). W: Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, Oświęcim 1995, t. III,. W językach angielskim i niemieckim: patrz publikacje w języku angielskim i niemieckim.


 1. *Metody zagłady (Warunki życia jako środek zagłady, Zagłada bezpośrednia, Selekcje w obozie, Komory gazowe i krematoria, Obsługa urządzeń masowej zagłady). W: Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, Oświęcim 1995, t. III,. W językach angielskim i niemieckim: patrz publikacje w języku angielskim i niemieckim.


 1. *Liczba ofiar. W: Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, Oświęcim 1995, t. III,. W językach angielskim i niemieckim: patrz publikacje w języku angielskim i niemieckim.


 1. *Recenzja książki Jean C. Pressac, Les crematoires d'Auschwitz. La machinerie du meurtre de masse. Paris 1993. Zeszyty Oświęcimskie 1995 nr 21. W języku niemieckim: patrz publikacje w języku angielskim i niemieckim.


 1. *Bedeutung des KL Auschwitz im nationalsozialistischen Terror und Vernichtungsapparat. Das Sonderkommando.(W:) Inmitten des grauenvollen Verbrechens. Handschriften von Mitgliedern des Sonderkommandos, Oświęcim1996;


 1. *Posłowie, (W): Stanisław Taubenschlag, Być Żydem w okupowanej Polsce . Kraków, Oświęcim- Brzezinka 1996. ss. 176, 64. W języku angielskim, niemieckim: patrz publikacje w języku angielskim i niemieckim. W języku francuskim Postface (W): Etre Juif dans la Pologne Occupee , Oświęcim 1997.

 1. *Przedmowa, posłowie, (W): Janusz Pogonowski Listy z Auschwitz , indeks nazwiskowy, geograficzny, Oświęcim 1998. W języku angielskim i niemieckim: patrz publikacje w języku angielskim i niemieckim.


 1. Familienlager für Juden und Zigeuner im KL Auschwitz-Birkenau Ähnlichkeiten und Unterschiede W: Sinti und Roma im KL Auschwitz-Birkenau 1943-1944 Vor dem Hintergrund ihrer Vervolgung unter der Naziherrschaft. Verlag Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau. Oświęcim 1998;


 1. Auschwitz Concentration Camp. How it Was Used in the Nazi System of Terror and Genocide and in the Economy of the Third Reich. W: The Holocaust and History. The Known, The Unknown, The Disputed, and the Reexamined. edited by Michael Berenbaum and Abraham J. Peck . Bloomington and Indianapolis1998. Wydanie drugie 2002.


 1. Source for the History of KL Auschwitz. W: Jacques Fredj. ed. Les Archives de la Shoah. Paris Montreal 1998;


 1. *Wstęp. W: Rudolf Reder, Bełżec Kraków 1999. Ss. 7-12. W języku angielskim: patrz publikacje w języku angielskim .


 1. Postfazione. W: La voce dei sommersi. Manoscritti ritrovati di membri del Sonderkommando di Auschwitz Venezia 1999, s. 245-254.


 1. Die Rolle des Lagers Auschwitz bei der Verwirklichung der nationalsozialistäischen Ausrottungspolitik. Die doppelte Funktion von Auschwitz als Konzentrationslager und als Zentrum der Judenvernichtung. W: Die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur. Hrsg von Ulrich Herbert, Karin Orth und Christoph Dieckmann, Goetingen 1998. Wydanie drugie 2002.


 1. *Życiorys dr Miklósa Nyiszliego, (W): Miklós Nyiszli Byłem asystentem doktora Mengele . Wspomnienia lekarza z Oświęcimia Oświęcim 2000. ss.203. W języku angielskim: patrz publikacje w języku angielskim .


 1. *Rola więzienia "Pawiak" w deportacji Polaków z Warszawy i dystryktu warszawskiego do KL Auschwitz. (W): Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy do KL Auschwitz 1940-1944, Warszawa-Oświęcim 2000, ss. 20-27. 1. Aufgaben und Ziele des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau. Mitteeilungsblatt 1, Lagergemeinschaft Auschwitz-Freundeskreis der Auschwitzer, Münzenberg-Gambach 2001, s. 17-21.


 1. Vyhlazeni polských židů jako součást procesu germanizace polského územi a etapa celkového vyhlazeni židovského obyvatelstva Evropy. W: Terezinske Listy. Sbornik Pamatniku Terezin, 30, Terezin 2002, ss. 44-64. 1. Podobóz KL Auschwitz Eintrachthütte 1943-1945, W: Obozowe dzieje Świętochłowic Eintrachthütte-Zgoda, Katowice-Świętochłowice 2002., s. 30-44.


 1. Podobóz KL Auschwitz w Jaworznie – „Neu-Dachs” 1943-1945. W: Historia martyrologii więźniów obozów odosobnienia w Jaworznie 1939-1956. Jaworzno 2002, ss. 11-25.


 1. *Rola KL Auschwitz w eksterminacji Polaków w dystrykcie krakowskim. (W): Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski Południowej 1940-1944. Warszawa – Oświęcim 2002. ss.16-26.


 1. Przemówienie na uroczystości prezentacji Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski Południowej 1940-1944 Kraków Sukiennice 16 września 2002. Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, nr 44, Warszawa 2002, ss 138-149.


 1. Auschwitz Concentration Camp: An Historical Outline – Objectives, Tasks, and Extermination Methods. W: ed. Israel Gutman, Bella Gutterman, The Auschwitz Album. The Story of Transport. Jerusalem – Oświęcim 2002, s. 15-41.


 1. Związki prof. dr. Józefa Buszki z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, (w:) Studia Historyczne, Polska Akademia Nauk, Zeszyt Specjalny, Kraków 2003.


 1. Review, Fritjof Meyer, Die Zahl der Opfer von Auschwitz. Neue Erkentnisse durch neue Archivfunde. Osteuropa, 52, Jg., 5/2002, Internet www.auschwitz.org.pl 2004.


 1. Auschwitz-Birkenau. Lieu de memoire et musée, (w:) Revue d’Histoire de la Shoah nr 181, Juillet-Décembre Paris 2004.


 1. Freispruch bedeutete Deportation ins KZ. Bestandsaufnahme der laufenden Forschungen des Museums Auschwitz, (w:): Lagergemeinschaft Auschwitz-Freundeskreis der Auschwitzer, Mitteilungsblatt 24. Jahrgang, Münzenberg 2004, Heft 2.


 1. Pozostanie w naszej pamięci. Danuta Czech 1922-2004. Pro Memoria 21, czerwiec 2004.


 1. Przedmowa do polskiego wydania W: Bernard Bruneteau, Wiek ludobójstwa, wyd. Mówią Wieki Warszawa 2005.


 1. Transporty Polaków z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny (dystryktu radomskiego) do KL Auschwitz w latach 1940-1944. W: Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auchwitz z Radomia i innych miejscowości kielecczyzny 1940-1944. Warszawa-Oświęcim 2006


 1. Wir bringen ein Denkmal, das immer erinnern will, (w:) Lagergemeinschaft Auschwitz-Freundeskreis der Auschwitzer, Mitteilungsblat t 26. Jahrgang, 2006 Heft 1.


 1. The Nazi Policy to Germanize Polish Lands in the Years 1939-1945, (w:) Helena Kubica, The Extermination at KL Auschwitz of Poles Evicted from The Zamość Region in the Years 1942-1943, Oświęcim 2006.


 1. Rola KL Auschwitz w realizacji hitlerowskiego planu zagłady Żydów. Pro Memoria nr 25 Oświęcim 2006.


 1. Ludobójstwo - Teoria i praktyka. Pro Memoria 26, Oświęcim styczeń 2007.


 1. Badania nad historią KL Auschwitz. Pro Memoria 26, Oświęcim czerwiec 2007 (w języku angielskim: The State of Research on the History of Auschwitz Concentration Camp, Pro Memoria 27, June 2007).


 1. Przedmowa. (w): Oświęcimskie listy Henryka Serejskiego, Oświęcim 2007.


 1. Funkcje KL Auschwitz. Eksterminacja, eksploatacja i dystrybucja siły roboczej. (W:) Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi XXX, pod red. Marka Maciejewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.


 1. Kontrowersje wokół liczby ofiar KL Auschwitz. (W:) Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, pod red. Wojciecha Majerskiego i Tomasza Szaroty. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2009, ss. 162-176.

 1. Wokół liczby ofiar KL Auschwitz. Replika na enuncjacje Fritiofa Meyera. Zeszyty Oświęcimskie nr 25. Oświęcim 2009.

 1. Transporty Polaków z Lubelszczyzny (dystryktu lubelskiego) do KL Auschwitz. (w:), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina i innych miejscowości Lubelszczyzny 1940-1944. Oświęcim 2009.

 1. From a Concentration Camp to a Centre of Mass Extermination. Changes in the Situation of KL Auschwitz Inmates 1940-1945. (w:) Hermann Kaienburg (red.), Nationalsozialistische Konzentrationslager 1933-1945: Die Veränderung der Existenzbedingungen, Berlin 2010.

 1. Akcja dyplomatyczna Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźctwie w celu ratowania przed zagładą więźniów KL Auschwitz w fazie likwidacji obozu w świetle akt brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. [w:] Dzieje Najnowsze, 2019 nr 3, s. 211-232.
Uwaga: pozycje oznaczone gwiazdką (*) dostępne są w sprzedaży na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau lub w księgarni wysyłkowej Argona-Jarden Sp. z o.o.
Jewish bookshop - Księgarnia Żydowska ul. Miodowa 41 - Szeroka 2 31-052 Kraków tel./fax: 012/421 71 66 e-mail:
jarden@nova.kki.krakow.pl  księgarnia internetowa: www.jarden.pl


powrót